Kölista till Rytmisk Gymnastik

Här kan du anmäla till grupperna RG Basic Young (5-7 år) och RG Basic (7 år och uppåt). Grupperna har för närvarande fullt och när du anmäler ditt barn kommer du automatiskt i vår kölista och du kan även följa din plats på kölistan. När det finns en ledig plats kontaktar vi er och erbjuder plats i den grupp som passar ert barns ålder.
Vi kontaktar er personligen, så ni kan ta bort notifikationer från Waitlistr om ni inte vill ha dem. Det går bara att använda varje emailadress vid ett tillfälle så om ni vill anmäla flera barn kan ni skriva dem i samma ruta eller använda olika emailadresser. Rutan med namn är för barnets namn.

Please sign up here for the queue to our groups RG Basic Young (5-7 years) and RG Basic (from 7 years). The groups are full and when you sign up you will automatically enter our queue list, you can also follow which place you are on in the queue list. When there is a free spot we will contact you and offer a place in the group that suits your child's age.
We'll contact you personally so you can remove notifications from Waitlistr if you want to. Each email address can only be used once, so if you want to sign up several children you can write them in the same box, or use different email addresses. The box for filling in a name is the child's name.

Tags:

Join now

Don’t miss your chance to be on the list


On the list? Check your place.