Training in Havening Techniques - Swedish/English

by ulf sandström Free

ENGLISH (online) - SVENSKA (live/online)

ENGLISH

If you are considering learning Havening Techniques there are many great trainers, you find them all at havning.org.

If you wish to focus specifically on learning from somebody using Havening with clinical experience, coaching, trauma and performance states you are welcome to train with me.

I am mentoring more than training, so I have a waiting list here - when ten people are lined up to train we will set a date. It's not binding.

Two days training: 820 Euros/USD
Certification: 480 Euros/USD

Let me know if you have questions: [email protected] or 0046704888418 on Whatsapp.

My website has more information.

I look forward to meeting and training you.
Sincerely
Ulf Sandström

SVENSKA

Om du funderar på att lära dig Havening-tekniker finns det många bra utbildare, du hittar dem alla på havning.org.

Om du vill fokusera specifikt på att lära dig av någon som använder Havening med klinisk erfarenhet inom coaching, trauma och prestationstillstånd är du välkommen att träna med mig.

Jag är mer mentor än utbildare, så jag har en väntelista här - när tio personer står i kö för att utbilda sig kommer vi att bestämma ett datum. Det är inte bindande.

Två dagars utbildning: 8200 kr ink moms
Certifiering: 4800 kr ink moms

Hör av dig om du har några frågor: [email protected] eller 0046704888418 på Whatsapp.

På min webbplats finns mer information.

Jag ser fram emot att träffa och utbilda dig.
Med vänliga hälsningar
Ulf Sandström

http://Www.havening.se

Tags:

Join now

You could be #8 on the list


On the list? Check your place.